News2018-04-03T09:39:24-04:00
2803, 2018

Chính thức triển khai Dự án hoá dầu Long Sơn 5,4 tỷ USD sau gần 10 năm ‘nằm trên giấy’

By |March 28th, 2018|0 Comments

Sau 10 năm kể từ ngày giấy phép được cấp, cuối cùng Dự án hoá dầu Long

CONTACT INFO

78/6 Do Luong, phuong 11, Thanh pho Vung Tau, Tinh Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam

Phone: 0254 3624 359

Mobile: 0901 762 579
Phone: 0984 273 578

Web: THAI SON QUAN

Recent posts

Product Portfolio

Gọi ngay
Chỉ đường