Tháp giàn giáo có các bệ làm việc lớn, nó có thể chứa được nhiều công nhân và các công cụ, vật liệu cần thiết, tháp giàn giáo vừa cứng cáp vừa ổn định.

  • Tháp giàn giáo có khả năng tự chống đỡ, chúng không cần dựa vào bất kỳ các vật nào xung quanh, vì thế hiện nay tháp giàn giáo di động được sử dụng rộng rãi tại các công trình, công trường.
  • Tháp giàn giáo loại bỏ nguy cơ trượt ngã có thể xảy ra như với thang, điều này là do chúng là một cấu trúc độc lập.
  • Tháp giàn giáo có bệ lớn nên môi trường làm việc luôn an toàn hơn nhiều so với làm việc trên một chiếc thang.