Phân tích nhanh thành phần gang, thép, nhôm, đồng, kẽm, chì, thiếc, ti tan…
Phân tích kim loại lỏng trong quá trình nấu luyện
Phân tích kim loại nguyên liệu đầu vào trong sản xuất đúc, ắc quy, bột kẽm ô xít, thép mạ kẽm, tôn kẽm, tôn lạnh…
Xác định mác thép, kim loại