Máy bộ đàm hàng hải còn được gọi là bộ đàm VHF di động biển, có thể hoạt động trong dải tần số vô tuyến từ 156,0 đến 174 mhz.

Bộ đàm hàng hải được thiết kế đặc biệt, tần số được thiết lập sẵn có 88 kênh gọi theo tiêu chuẩn quốc tế dùng để trao đổi thông tin với hoa tiêu cảng vụ, tất cả máy bộ đàm hàng hải đều có khả năng chống nước cao, nổi được trong nước.

Các loại máy bộ đàm hàng hải:

-​ Máy hàng hải thu phát sóng cố định: Máy cố định có nhiều ưu điểm hưn từ nguồn điện ổn định đên công suất phát cao hơn, màn hình hiển thị lớn hơn và hiệu quả hơn và hiển thị và nút lớn hơn

-​ Máy hàng hải cầm tay di động: máy cầm tay thường được thiết kế sao cho không bị thấm nước, có thể nổi và đường sạc ẩn bên trong.