Ma ní Omega chủ yếu được sử dụng cho bộ cáp thép hoặc bộ xích nhiều chân.