Ma ní chữ D chủ yếu được sử dụng cho sợi cáp thép hoặc sợi xích đơn