Ma ní chốt an toàn được sử dụng khi các thiết bị được kết nối lâu dài, vĩnh viễn hoặc khi tải trọng của vật được nâng trượt trên Pin của Ma ní và làm cho Pin chuyển động.