Áo phao tự thổi, áo phao tự bơm, áo phao cứu hộ tự phồng, áo phao tự bơm phồng, áo phao hàng không…