– Kích thước: Ø19/22mm, Ø17/21mm

– Bề mặt: mạ kẽm/kẽm nhúng nóng