– Đường kính: 250mm, 200mm, 150mm

– Tiêu chuẩn: BS 1139