Sử dụng cho khóa cố định, khóa xoay, nối ống, kẹp đơn, kẹp dầm xoay, …

– Bu lông giàn giáo M12*86, bao gồm đai ốc Ø 21mm và long đền

– In dấu hiệu Grade 8.8 của nhà sản xuất trên sản phẩm.